d

d

阳光工程

  • 绍兴市妇幼保健院公款竞争性存放项目 中标公告2020-07-08
  • 绍兴市妇幼保健院2020年印刷品服务项目询价公告2020-07-07
  • 绍兴市妇幼保健院医用试剂采购招标公告2020-06-29
  • 绍兴市妇幼保健院医用耗材采购招标公告2020-06-29
  • 公款存放招标公告2020-06-23
  • 关于绍兴市妇幼保健院新冠病毒检测试剂采购拟中标结果公示的通知2020-06-09
  • 关于绍兴市妇幼保健院医用试剂采购拟中标结果公示的通知2020-05-20
  • 关于绍兴市妇幼保健院医用耗材采购拟中标结果公示的通知2020-05-20
  • 绍兴市妇幼保健院新冠病毒检测试剂采购招标公告2020-05-19
  • 关于麻醉类耗材确标提供样品的公告2020-05-01